Współczesna eksploatacja układów pompowych pomp głębinowych ukierunkowana jest głównie na energooszczędne wydobycie wody na ujęciach oraz przekazanie jej do stacji uzdatniania lub innych odbiorców. Zagadnienie oszczędności energii przekłada się na optymalizację budowy układów pompowych, ich właściwego opomiarowania oraz prowadzenia optymalnego zarządzania eksploatacją wraz z odpowiednim monitoringiem i sterowaniem. Całość zagadnień wymaga uwzględnienia charakterystycznego dla eksploatacji studni i pomp głębinowych wzajemnego przenikania się zagadnień z dziedzin: hydrogeologii, techniki pompowej, hydromechaniki, elektrotechniki, techniki systemów, automatyki itd. Wiemy też, że z punktu widzenia eksploatacji pomp głębinowych najważniejszym zagadnieniem jest właściwy dobór parametrów pompy do warunków pracy w układzie pompowym, eksploatowanym w danej studni ujęcia. Właściwy dobór pompy głębinowej gwarantuje uzyskiwanie wysokich wskaźników sprawności energetycznej w przyszłej eksploatacji głębinowego agregatu pompowego oraz zapewnia jego długotrwałą i bezawaryjną pracę w studni. Opracowane modele matematyczne doboru pomp do bieżącej charakterystyki studni oraz układu pompowego wraz z modelami ocen energochłonności i diagnostyki pracy układów: studnia – agregat pompowy – rurociąg z armaturą, systemowo zmieniają sposób zarządzania w eksploatacji ująć. Przykładem nowoczesnego podejścia do zarządzania eksploatacją pomp i ujęć głębinowych jest aktualnie wdrażany w Polsce i za granicą, system SPMSYSTEMSabmersible Pumps Managment.

System przeznaczony jest dla firm wodociągowych, górniczych czy też innych korporacji zajmujących się eksploatacją pomp głębinowych i ujęć wód wgłębnych. Doskonale nadaje się do prowadzenia eksploatacji odwadniania kopalń odkrywkowych – np. węgla brunatnego, czy też zarządzania i sterowania w odwadnianiu przy pomocy pomp głębinowych zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego.

czytaj więcej »