Model sprzedaży SPMSYSTEM uwzględnia możliwe do wystąpienia u klienta (użytkownika) uwarunkowania zarówno techniczne jak również ekonomiczne. Założeniem jest by klient miał szybki i nieskomplikowany dostęp do zarówno oprogramowania SoftSPM jak i zestawów opomiarowania SPM . Model sprzedaży dotyczy zarówno oprogramowania jak i opomiarowania i oprzyrządowania układów pompowych studni.

Oprogramowanie SoftSPM – dla wszystkich poziomów w wariantach:
   » Usługi Cloud Comuting (Chmury) SoftSPM w modelu SaaS (Sale as a Service), w którym użytkownik ponosi miesięczne koszty abonamentowe, a sam system jest hostowany na serwerach SDC (SoftSPM Data Center). Użytkownik korzysta z standardowych funkcjonalności (zakres zależny od wykupionej wersji SoftSPMBAS, SoftSPMSTD, SoftSPMENT) wykorzystując dostęp do Internetu.
   » Hostingowy, każdorazowe, indywidualne wdrożenie jest dla konkretnego użytkownika. System finalnie jest instalowany na serwerach SDC (SoftSPM Data Center), a dostęp odbywa się za pomocą Internetu
   » U klienta, podobnie jak w przypadku Hostingowego modelu, system jest dostosowywany bezpośrednio pod potrzeby użytkownika, natomiast sam system jest instalowany na serwerach wskazanych przez klienta

Opomiarowanie i oprzyrządowanie SPM:
   » Zakup dowolnej wersji opomiarowania i oprzyrządowania SPM jako jednorazowy wraz z nadzorem nad montażem i uruchomieniem.
   » Wynajem opomiarowania i oprzyrządowania dla wersji SPMMIN, SPMBASE wraz z nadzorem nad montażem i uruchomieniem na okres 36 miesięcy z możliwością wykupu zestawów za cenę 36 czynszu przy wcześniej opłaconych 35 miesięcznych czynszach.
   » Łączny, mieszany system częściowego zakupu zestawów oraz częściowego najmu wg potrzeb i możliwości finansowych klienta.