Oprogramowanie SoftSPM to aplikacja webowa, inaczej mówiąc jest to program komputerowy, który pracuje na serwerach, a komunikacja z użytkownikiem końcowym odbywa się poprzez sieć komputerową / Internet, wykorzystując przeglądarki internetowe. Technika projektowania oprogramowania została tak dobrana, aby jej wygląd i układ dostosowywał się automatycznie do rozmiaru okna urządzenia, na którym jest on wyświetlany (przeglądarki internetowe, smartfony, tablety). Ponadto oprogramowanie spełnia oczekiwania w kontekście „user experience design”, czyli produktu interaktywnego ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, aby interakcja z nim dostarczała użytkownikom pozytywnych wrażeń, co bezpośrednio przekłada się na jego intuicyjność w kontekście samej obsługi.

Oprogramowanie SoftSPM jest zbudowane w oparciu o architekturę trójwarstwową, w skład której wchodzą serwer bazy danych, serwer aplikacji oraz serwer prezentacji. Zastosowane najnowsze rozwiązania Open Source bezpośrednio przekładają się na globalne koszty wdrożenia systemu - użytkownik nie ponosi dodatkowych wydatków z tytułu zakupu „licencji obcych” (serwery aplikacji, serwery bazy danych).

Model sprzedaży oprogramowań w SPMSYSTEM jest skonfigurowany w trzech wariantach:
1. Usługa - Cloud Computing (Chmury) w modelu SaaS , w którym użytkownik ponosi miesięczne koszty abonamentowe, a sam system jest hostowany na serwerach SDC (SoftSPM Data Center). Użytkownik korzysta z standardowych funkcjonalności (zakres zależny od wykupionej wersji SoftSPMBAS, SoftSPMSTD, SoftSPMENT) wykorzystując dostęp do Internetu.
2. Hostingowy, każdorazowe, indywidualne wdrożenie jest dla konkretnego użytkownika. System finalnie jest instalowany na serwerach SDC (SoftSPM Data Center), a dostęp odbywa się za pomocą Internetu
3. U klienta, podobnie jak w przypadku Hostingowego modelu, system jest dostosowywany bezpośrednio pod potrzeby użytkownika, natomiast sam system jest instalowany na serwerach wskazanych przez klienta

Wykorzystane bezprzewodowe i niezawodne technologie do komunikacji pomiędzy systemem a urządzeniami pomiarowymi montowanymi przy obiektach, dają nieograniczone możliwości w kontekście, których nie mamy żadnych barier odległościowych lub też terytorialnych. Z pewnością można stwierdzić, że w każdym wariancie system jest w stanie obsłużyć każde urządzenie oddalone nawet o tysiące kilometrów od naszej aplikacji. Wykorzystując możliwości korzystania z aplikacji przez Internet, zarządzanie obiektami staje się proste, funkcjonalne i dostępne w dowolnym momencie z dowolnego miejsca na Świecie.

Oprogramowanie stacji prób SoftSPMTEST zostało stworzone jako aplikacja desktopowa, czyli instalowana na komputerze podłączonym bezpośrednio do stanowiska badawczego stacji rób oraz do Internetu. Dane pomiarowe z systemu SoftSPMTEST są dostępne w ramach całego systemu SoftSPM (we wszystkich jego wersjach) od razu po przeprowadzonej próbie. Schemat przedstawia strukturę lokalizacji oprogramowania SoftSPMTEST w środowisku SoftSPM.

Oprogramowanie SoftSPM jest na tyle zoptymalizowane, że poczynając od wersji podstawowej - SoftSPMBAS użytkownik posiadamy już między innymi:
1. Zarządzanie katalogami pomp, silników, opomiarowania, orurowania oraz okablowania.
2. Katalogowy wybór agregatów pompowych.
3. Zarządzanie „stanami magazynowymi”.
4. Zarządzanie eksploatacją obiektów (studnie, zbiorniki, piezometry).
5. Zdalne sterowanie urządzeniami (studnie, zbiorniki, piezometry).
6. Pełny monitoring OnLine
7. Pełną historię pomiarową obiektów i urządzeń.
8. Bazę wiedzy

czytaj więcej »