Poniższy schemat przedstawia oprogramowanie SPMSTANDARD dedykowane dla użytkowników systemów eksploatacji przynajmniej kilkudziesięciu studni, często ze zróżnicowanymi warunkami ich pracy

Ten poziom oprogramowania rozbudowany jest o oprogramowanie stacji prób pomp głębinowych, która spełnia funkcję z jednej strony diagnostyczną natomiast z drugiej strony generuje dokładne parametry i charakterystyki energetyczne próbowanych głębinowych agregatów pompowych. Rzeczywiste, wyznaczone na stacji prób charakterystyki H=f(Q) , P=f(Q) i η=f(Q) stanowią cyfrowy „wsad” do pracy modeli matematycznych ocen i diagnostyki parametrycznej pomp głębinowych pracujących w studniach systemu. Podobnie jak w oprogramowaniu SPMBASIC użytkownik posiada cały zestaw parametrów, danych i informacji występujących podczas prowadzenia eksploatacji pomp głębinowych, studni, opomiarowania, oprzyrządowania i sprzętu. Oprogramowanie SPMSTANDARD doskonale, zdalnie monitoruje i steruje eksploatacją pomp i ujęć głębinowych. Jak widać na schemacie Oprogramowanie współpracuje z każdą wersją opomiarowania SPMMIN, SPMBASE, i SPMOPT. W programie SPMSTANDARD funkcjonują zaawansowane modele matematyczne ocen jak i trybów sterowania w systemie.

czytaj więcej »