Schemat pokazuje strukturę najbardziej rozbudowanego poziomu oprogramowania SPMENTERPRICE przeznaczonego dla użytkowników dużych systemów eksploatacji - możliwe nawet ilości powyżej tysiąca studni, najczęściej obsługiwane przez korporacje.

Ten poziom oprogramowania gromadzi, przetwarza i przyspiesza obieg informacji w zarządzaniu, monitoringu i sterowaniu eksploatacją dużych systemów eksploatacji pomp i ujęć głębinowych. Praktycznie można stwierdzić, że oprogramowanie SPMENTERPRICE jest współcześnie najnowszym narzędziem informatycznym wspomagającym użytkowników prowadzących nadzór i ruch w systemach np. odwadniania kopalń węgla brunatnego, systemach zaopatrzenia w wodę dużych aglomeracji miejskich czy też w systemach międzynarodowych korporacjach wodnych. W SPMSYSTEM szczególnie poprzez oprogramowanie SPMENTERPRICE przekazywana jest użytkownikowi niezbędna, praktyczna wiedza, która gwarantuje mu wprowadzenie szeroko pojętych optymalizacji. Głównie w zakresie:
   » znacznych oszczędności energii elektrycznej zużywanej w eksploatacji pomp głębinowych,
   » wyraźnego zwiększenia niezawodności eksploataowanych głębinowych agregatów pompowych,
   » optymalizacji ilości typów pomp, silników głębinowych,
   » optymalizacji ilości rezerwowych głębinowych agregatów pompowych w systemie eksploatacji.
   » optymalizacja zakresów i ilości remontów pomp i silników głębinowych,
   » optymalny, matematyczny dobór pomp głębinowych uwzględniający bieżącą i prognozowaną charakterystykę studni.

SPMSYSTEM skupia w swojej bazie wiedzy oraz w budowie skomplikowanych modeli matematycznych oprogramowań SoftSPM szereg dokładnych procedur postępowania w możliwych do przewidzenia stanów pracy układów pompowych. W miarę upływu czasu bazy te systematycznie się powiększaj, a tym samym, system sam w sobie optymalizuje działanie poszczególnych algorytmów pracy.

czytaj więcej »