SPMSYSTEM posiada trzy wersje oprzyrządowania i opomiarowania studni – SPMMIN, SPMBASE oraz SPMOPT. Każda z tych wersji bazuje na najnowszych, dedykowanych rozwiązaniach z dziedziny opomiarowania układów pompowych studni, do których należy między innymi zintegrowana sonda pomiaru ciśnień wewnątrz i na zewnątrz rurociągu tłocznego pompy głębinowej, montowana za króćcem tłocznym pompy, pod wodą. Sonda ta (patent RP) umożliwia precyzyjne wyznaczenie bilansu strat przepływu w układzie pompowym, w tym określenia liniowych strat przepływu w rurociągu, na którym pracuje pompa głębinowa. Na podstawie zmierzonych wartości ciśnień wewnątrz i na zewnątrz rurociągu tłocznego pompy głębinowej tuż za jej króćcem tłocznym pod wodą, modele matematyczne systemu umożliwiają precyzyjne odwzorowanie położenia punktu pracy pompy głębinowej na jej charakterystyce, a tym samym diagnozują (patent RP) bieżący stan techniczny pracującej pompy i silnika głębinowego. Na zdjęciu pokazano widok zintegrowanej sondy pomiaru ciśnień podczas jej montażu w rurociągu tłocznym pompy głębinowej.

W każdej wersji opomiarowania SPM montowane są przetworniki ciśnienia PC-21 , które mają za zadanie mierzyć ciśnienie przed i za przepustnicą lub zasuwą dławiącą. W wersjach SPMBASE oraz SPMOPT montowany jest przepływomierz elektromagnetyczny np. MAG 5100 lub PEM-1000. Na zdjęciu poniżej pokazano widok zamontowanego opomiarowania dla wersji opomiarowania SPMOPT.

Sondy SGP-21 , przetworniki ciśnienia PC-21 oraz przepływomierze MAG 5100 lub PEM-1000 wykonane są w wersjach dedykowanych do SPMSYSTEM, gwarantujących wysoką niezawodność funkcjonowania. W zależności od jakości pompowanego medium opomiarowanie to posiada różne wykonania materiałowe – do duplex włącznie. Sondy oraz przetworniki ciśnienia posiadają możliwość swobodnego programowania zakresów pomiarowych w systemie HART.
Opomiarowanie jest zasilane i współpracuje z dwoma rodzajami sterowników, które w wersji podstawowej, poprzez sieć GSM w technologii sms współpracują z wybranym przez użytkownika poziomem oprogramowania SoftSPM. Z wersjami opomiarowania SPMMIN, SPMBASE współpracuje dedykowany sterownik SZ-21 produkcji APLISENS S.A. natomiast z wersją SPMOPT współpracuje SIMATIC S7 1200 produkcji SIEMENS. Sterowniki posiadają swoje rezydentne oprogramowania, które realizują w ustalonych i czasowo zmiennych cyklach pomiaru oraz umożliwiają sterowanie pracą agregatów pompowych i innego oprzyrządowania – załącz/ wyłącz silnik pompy, falowniki, zasuwy, diagnostyka, itp. Dodatkowo umożliwiają przekazywanie tzw. sygnału ochrony obiektu. W zależności od potrzeb indywidualnie zaprogramowane algorytmy sterowania układem pompowym uruchamiane są lokalnie lub z programu wyższego SoftSPM zlokalizowanego na serwerze. SPMSYSTEM skupia w swojej bazie wiedzy oraz w budowie skomplikowanych modeli matematycznych szereg dokładnych procedur postępowania w możliwych do przewidzenia stanów pracy układów pompowych. W miarę upływu czasu bazy te systematycznie się powiększaj, a tym samym, system sam w sobie optymalizuje działanie poszczególnych algorytmów pracy. W przypadku posiadania przez użytkownika dowolnych ilości studni oraz wielu zbiorników połączonych rozbudowaną siecią rurociągów, oprogramowanie systemu SoftSPM umożliwia konfigurowanie praktycznie dowolnej struktury sterowania obiektami znajdującymi się w zasięgu sieci GSM. Gdy obiekty są położone ewidentnie poza zasięgiem GSM, konfiguracja systemu wybiera inne media dostępu np. radio, kable, światłowody itp.

Na zdjęciach poniżej pokazano budowę przykładowych szaf automatyki dla wersji SPMBASE i SPMOPT.

Sterownik SZ-21 może również monitorować położenie wody w zbiornikach lub w piezometrach.

Opomiarowanie w SPMSYSTEM obejmuje też stacje prób pomp i silników głębinowych. Opomiarowanie to zestawia wersja SPMTEST i obejmuje wymienione wcześniej przetworniki ciśnienia oraz przepływomierze elektromagnetyczne. Dodatkowo dla wersji SPMTEST produkowane są specjalnej konstrukcji koncentratory KDP-1 i sterownik transmisji ST-1.

Zdjęcie poniżej pokazuje opomiarowanie 3 torów pomiaru wydajności pomp głębinowych obejmujące zakres od 0,5 m3/godz. do 360 m3/godz. wraz z widokiem komputerowego stanowiska sterującego i widokiem koncentratorów.

czytaj więcej »