Na zamieszczonym schemacie przedstawiono zabudowę urządzeń i opomiarowania dla wersji „minimum” - SPMMIN . W wersji tej w układzie pompowym można sterować pracą głębinowego agregatu pompowego oraz studni.

Mierzone są następujące parametry:
pomiary studzienne:
   » ciśnienie pp przy króćcu tłocznym pompy głębinowej (po wodą),
   » położenie statycznego lub dynamicznego zwierciadła wody Hst, Hd w studni,
   » ciśnienia p1, p2 (przed i za zasuwą dławiącą),
sterowanie zdalne:
   » załączanie / wyłączanie silnika pompy,

Wersja SPMMIN jest wersją najtańszą opomiarowania studni lecz mimo to umożliwia już matematyczne, komputerowe wyznaczanie parametrów pracy układu pompowego oraz daje możliwość dokonywania modelowych ocen energochłonności. Wersję tą można stosować w układach pompowych, w których pompowane medium nie posiada lub posiada śladowe zanieczyszczenia mechaniczne – głównie piasek oraz jakość pompowanej wody jest zbliżona do jakości wody pitnej. Dokładność wyznaczonej matematycznie wydajności pompy jest uzależniona od stromości charakterystyki H=f(Q) i klasa dokładności mieści się między 0,5 – 1,5. Dla pomp o wyjątkowo płaskich charakterystykach należy stosować wersję wyższą systemu np. SPMBASE. W wersji oprzyrządowania SPMMIN opomiarowanie układu pompowego studni współpracuje ze specjalizowanym sterownikiem SZ-21, który monitoruje i przesyła dane pomiarowe do programu centralnego SoftSPM . Sterownik może załączać lub wyłączać silnik pompy zarówno z programu SoftSPM jak i gdy pracuje w tzw. „systemie rozproszonym” z sygnału z innego sterownika.

czytaj więcej »