Na schemacie poniżej przedstawiono schemat zabudowy urządzeń i opomiarowania dla wersji „bazowej” – SPMBASE.

W wersji tej, w układzie pompowym mierzone są następujące parametry:
pomiary studzienne:
   » ciśnienie pp przy króćcu tłocznym pompy głębinowej (po wodą),
   » położenie statycznego lub dynamicznego zwierciadła wody Hst, Hd w studni,
   » ciśnienia p1, p2 (przed i za zasuwą dławiącą),
   » wydajność pompy Q,
pomiary elektryczne:
   » napięcie zasilania U,
   » pobór prądu I,
   » pobór mocy czynnej Pe,
   » współczynnik mocy cos Ø,
   » diagnostyka prądowa.
sterowanie zdalne:
   » załączanie / wyłączanie silnika pompy,
Z każdego obiektu przekazywany jest także sygnał dwustanowy, generowany w sytuacji ingerencji osób niepowołanych (tzw. sygnał ochrony obiektu).

Wersja SPMBASE jest najczęściej stosowaną w eksploatacji ujęć i nie wymaga ograniczeń w jakości pompowanego medium. Wersja ta zapewnia wysoką dokładność pomiarów parametrów hydraulicznych w układzie pompowym – klasa pomiarów poniżej 0,5. Wersja SPMBASE współpracuje podobnie jak SPMMIN ze specjalizowanym sterownikiem SZ-21 , który monitoruje i przesyła dane pomiarowe do programu centralnego SoftSPM . Sterownik może załączać lub wyłączać silnik pompy zarówno z programu SoftSPM jak i gdy pracuje w tzw. „systemie rozproszonym” z sygnału z innego sterownika.

czytaj więcej »