Na zamieszczonym schemacie przedstawiona jest wersja „optymalna” SPMOPT. W tej wersji zastosowane jest następujące opomiarowanie oraz sterowanie układu pompowego:
Pomiary studzienne:
   » ciśnienie pp przy króćcu tłocznym pompy głębinowej (po wodą),
   » położenie statycznego lub dynamicznego zwierciadła wody H D, HST w studni,
   » ciśnienia p1, p2 (przed i za zasuwą dławiącą),
   » wydajność pompy Q,
   » temperatura wody Tw,
   » temperatura silnika Ts – czujnik PT-100,
   » zasolenie wody zs ,
Pomiary elektryczne:
   » napięcie zasilania U,
   » pobór prądu I,
   » pobór mocy czynnej Pe,
   » współczynnik mocy cos Ø,
   » diagnostyka prądowa.
sterowanie zdalne:
   » otwieranie / zamykanie zasuwy,
   » zwiększanie / zmniejszanie obrotów silnika – falownik,
   » załączanie / wyłączanie silnika pompy,

Z każdego obiektu przekazywany jest także sygnał dwustanowy, generowany w sytuacji ingerencji osób niepowołanych (tzw. sygnał ochrony obiektu).

Sygnały z aparatury kontrolno-pomiarowej doprowadzone są do szafki automatyki, w której zainstalowany jest specjalnie oprogramowany sterownik SIMATIC S7 1200 – zdjęcie poniżej , współpracujący (zazwyczaj poprzez sieć GSM – sms) lub GPRS z oprogramowaniem SoftSPM. Możliwe są również inne środki przekazu danych: światłowody, radio, WI-FI, kable telekomunikacyjne, itp.

Sterowniki posiadają swoje rezydentne oprogramowania, które realizują w ustalonych i czasowo zmiennych cyklach pomiaru oraz umożliwiają sterowanie pracą agregatów pompowych i innego oprzyrządowania – załącz/ wyłącz silnik pompy, falowniki, zasuwy, diagnostyka, itp. Dodatkowo umożliwiają przekazywanie tzw. sygnału ochrony obiektu. W zależności od potrzeb indywidualnie zaprogramowane algorytmy sterowania układem pompowym uruchamiane są lokalnie lub z programu wyższego SoftSPM zlokalizowanego na serwerze.

czytaj więcej »