Wersja SPMTEST obejmuje wymienione wcześniej przetworniki ciśnienia oraz przepływomierze elektromagnetyczne. W wersji SPMTEST stosowane są specjalnej konstrukcji koncentratory KDP-1 i sterownik transmisji ST-1 – widok poniżej.

Zdjęcie poniżej pokazuje przykładowy widok toru pomiarowego stacji prób wraz z automatycznie sterowaną zasuwą dławiącą.

Na podstawie pomiarów wydajności pompy głębinowej oraz pomiaru ciśnienia w znanym przekroju rurociągu pomiarowego, wyznaczana jest charakterystyka przepływu pompy H=f(Q) , która odniesiona jest do rzeczywistej prędkości obrotowej. Pomiary wykonywane są dla różnego stopnia zdławienia przepływu pompy, a więc dla różnych punktów pomiarowych, których ilość jest tak dobrana by można było wyznaczyć z dużą dokładnością cały przebieg charakterystyk: H=f(Q) , η=f(Q), Pp=f(Q). Praktycznie tylko próby na stacji badań głębinowych agregatów pompowych umożliwiają wyznaczenie i sprawdzenie prawidłowości przebiegu charakterystyk pomp.

Przykładową stację prób pomp głębinowych uzbrojoną w opomiarowanie SPMTEST pokazano poniżej.

czytaj więcej »