Szafy automatyki SPMSYSTEM stosowane są w wersji opomiarowania SPMBASE, SPMOPT oraz SPMTEST.

Szafy dla zastosowań studziennych przystosowane są standardowo zarówno do pracy w terenie otwartym przy temperaturach od – 25oC do +65oC jak i do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych np. w budynkach. Widok uzbrojonych szaf SAZ-2.1. SPM obsługujących opomiarowanie SPMOPT oraz SAZ.Z.1.1.11 SPM współpracujących z SPMBASE dla maksymalnego zakresu pomiarów wykonywanych w terenie przy temperaturach od – 25oC do +65oC pokazano na zdjęciach poniżej.

Widok szafy automatyki SAW.1.1.11 SPM obsługującej opomiarowanie SPMBASE dla podstawowego zakresu pomiarów zlokalizowanej w budynku ujęcia prezentują zdjęcie poniżej.

Widok szafy automatyki SZA-1.2. SPM obsługującej opomiarowanie SPMOPT dla podstawowego zakresu pomiarów zlokalizowanej w budynku ujęcia prezentuje zdjęcie poniżej.

Szafy automatyki dla wersji opomiarowania SPMTEST są każdorazowo przystosowywane do indywidualnego projektu stacji prób. Poniższy widok dotyczy stacji o 3 torach pomiaru wydajności pomp i mocy silników do 75 kW.

czytaj więcej »